Управление на плесени

2020-09-23

доклад за напредъка


Hongmei mould provides accurate and timely follow-up of every project from mold feasibility report, mold flow analysis, mold design, mold manufacturing, mold status, mold trial to mold delivery. Hongmei has its own software to manage and monitor the status of each mold. We will also share mold доклад за напредъкаs with customers every week to ensure that they have the latest information.


Контрол на качеството на пластмасовата форма


Плесенът Hongmei има своя собствена перфектна система за производство и управление и има контрол на качеството във всяка производствена връзка. Стараем се по най-добрия начин да избягваме грешки и да ограничим разширяването на съществуващите. Неговият обхват е: от дизайнерската структура на пластмасовите изделия до осъществимостта на дизайна на структурата на мухъл, от закупуването на суровини за плесени до откриването на суровини, от избора на технология за обработка на суровини до откриването на качеството на частите, от сглобяване на части за цялостна проверка на матриците и други свързани производствени процеси. Всяка стъпка има съответна диаграма, всяка връзка, за да осигури нулеви дефекти, доколкото е възможно, и в крайна сметка да гарантира високото качество на доставката на матрицата.