Доставка на мухъл

2020-09-22

Проверка преди изпращане:


В съответствие с документите за поръчка, изискванията на клиента и фирмените стандарти, ние ще извършим стриктна проверка за приемане на формата. Тези документи за поръчки, заедно с други доклади за проверка, трябва да бъдат подадени преди изпращането на плесен.


Следващия:НИРД